Radarové variace, aneb: Radar na ně, ale na koho?

středa 8. říjen 2008 18:31

Jelikož jsou v české radarové debatě mnohdy ignorovány i zcela elementární skutečnosti, rád bych zde na některé upozornil:

Principielně je jasné, že při podniku takovéhoto rozsahu nemůže stát stranou organisace, která se sice snaží publicitě konsekventně vyhýbat, ale kolem které je pravidelně zatraceně živo. Ano, myšlen je spolek „Hučka, kaftan, bodlo", mezi znalci také polohlasně nazývaný síajej. Právě v souvislosti s touto organisací se vzhledem k rozporům v oficiálních statementech o střeleckém radaru a při pohledu na dolní tabulky vnucuje otázka: Co mají vlastně za lubem?

Nejdříve k těm tabulkám. V závislosti na vzdálenosti od radaru „l" měřené po zakřivené Zemi je v nich při minimální dvoustupňové elevaci zanešena výška „h" nad zemským povrchem, ve které je možno identifikovat reflektor.(Je to minimální výška průletu paprsku nad krajinou v daném místě) Pro větší vzdálenosti l je uvedena i délka přímého spojení radar - reflektor „s"

l[km]   5          10         25        50       100      200      270
h[km]  0.176  0.357  0.922  1.942  4.280  10.140  15.186

l[km]  250  500  750  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000
s[km] 251  503  757  1015  1542  2094  2677  3305  3989  4749
h[km] 14    37    71     115    236    404     626    908    1264  1707

Z tabulek jsou na první pohled zřejmé dvě věci: 1) Jelikož vysokovýkonnostní paprsek dosáhne výšky 15 km ve vzdálenosti 270 km od radaru, je tím dán také nutný poloměr bezpečnostní (bezletové) zóny („poloměr zakázaného trychtýře"). 2) Vzhledem k očekávané výšce letu balistických raket (max. něco přes 1000 km), a vzhledem k průběhu zachytitelnosti reflektoru, je nejenom s podivem, že není učiněn ani nejjednodušší pokus o skutečnou eliminaci rizik včetně možnosti efektivní obrany, ale naopak, brdská posice radaru doplňuje již tak silně rozporuplnou paletu nejrůznějších tvrzení která v sumě rozhodně nepředstavují „Český radar" jako vhodný, natož optimální prostředek proti šiitským raketám.

Na co by se tedy ten radar mohl lépe hodit? Nechme stranou precedenční případy a aféry, jako manganové hrudky a pod. A koncentrujme se pouze na inovační potenciál, který je u CIA nesporný. Vzpomeňme originality nápadů, jako myšlenku vysazení netopýrů se zápalnými náložemi v ruksáčcích na zádíčkách z letadla nad Tokiem ve WW2 a uvažujme výkon a odpovídající dosah radaru přes 4000 km. A ten je pochopitelně myšlen tak: 4000 km výkonnostní impuls k reflektoru a 4000 km slabý, reflektovaný impuls zpět. Je jasné, že kdyby se podařilo zkrátit cestu reflektovaného signálu, mělo by to při stejném výkonu za následek další zvětšení efektivního rozsahu.

Pod tímto jednoduchým aspektem uvažujme následující příklad použití: Nad Ruskem by se nacházel (prolétal) řiditelný reflektor (zrcadlo), který by vracel a eventuelně cíleně rozptyloval paprsek od českého radaru k Zemi, k žádoucím cílovým oblastem. Takto odražený paprsek by prakticky představoval virtuální špionážní satelit s radarem. Reflexe tohoto paprsku by mohly být přijímány synchronisovanými „létajícími handy", jejichž signály by byly vyhodnocovány známými metodami Time Of Flight a pod. Nyní by se možná dalo namítnout : A k čemu takové bambórium, když jsou špionážní satelity? Jenomže takovýmto trikem by bylo možné použitím masy nastavitelných levných „zrcadel" a přijímačů zajistit nejenom kontinuální dohled, ale i drasticky obrátit cenový poměr mezi satelitem a raketou nutnou na jeho zničení a v době kdy už i Čína je v stavu libovolný satelit raketou zlikvidovat, svým způsobem ukrýt skutečný zdroj paprsku. (Proti radaru na zemi by tu byla pochopitelně ještě známá výhoda při identifikaci stealth objektů).

A co se týká realisace? Je možná, jak u těch netopýrů, tak u té radarové dvojí reflexe. U těch netopýrů nedošlo k nasazení, i když se několika nedobrovolným sebevrahům s ruksáčky podařilo uprchnout oknem a využít první příležitosti, která se naskytla k úkrytu, následkem čehož prokázali funkčnost myšlenky způsobením požáru vozového parku oné slavné Agency, která má v titulu dokonce zmínku o inteligenci. Ani přes tento očividný úspěch k nasazení nedošlo, ne, že by se toho dohmátli ochránci zvířat, ale na nejvyšších místech administrativy se tehdy našli lidé, kteří takové originální myšlenky neváhali označit za produkt přiškvařených mozečků. Co se týká českého radaru, jsou na místě obavy, že to dnešní administrativa vidí úplně jinak a kdyby nedej Bože, ten radar někdy byl použit pro nějakou klukovinu naznačené povahy a Rusové by neviděli jinou možnost, nežli do Brd pořádně praštit, je možno očekávat reakci našich zaatlantických přátel, jako když jim sestřelili nad DDR špionážní letadlo: „Těm Rusům se nelze divit, měli na to zatracené právo".

Miloslav Zima

První pokus

První pokus

První pokus

První pokus

Blog první pokus slouží těm z vás, kteří si chtějí otestovat, jestli píší dobře. Stačí, když váš pokusný článek pošlete mailem a redakce ho zobrazí právě na tomto blogu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora